צו הטרדה מאיימת

צו הטרדה מאיימת משנת 2001 קובע כי הטרדה עשויה לבוא לידי ביטוי בכל אחד מהבאים:

מעקב, ריגול ו/או מעקב אחר תנועותיו, פעולותיו או פגיעה בפרטיותו בכל דרך שהיא, איום עליו, פנייה אליהם בעל פה, בכתב או בכל אמצעי אחר, פגיעה ברכושו או בחופש התנועה שלו ובשמו הטוב.

אלה המקרים בהם ניתן לפנות לצו מאיים למניעת הטרדה:

כהגדרתו בחוק, הטרדה של אנשים אחרים נחשבת כהטרדה.

התנהגות מטרידה ומאיימת נותנת לו את הבסיס הסביר להוות סכנה או עבירה מינית לאדם אחר.

אדם המבקש צו לא חייב לפגוע בגופו של אדם אחר, ביצע עבירה מינית נגד אדם אחר, או נעצר שלא כדין.

בית משפט יכול לאסור מישהו אם הוא מגלה כי הטרדה מאיימת מאוימת.

  • צור קשר עם הנפגע בטלפון, בכתיבה או בכל שיטה אחרת.
  • כדי להיות ממוקם במרחק של האדם הביתה, רכב, בית ספר או מקום עבודה, או מקום אחר שבו האדם נמצא לעתים קרובות.
  • להטריד את הפגיעה בכל דרך אחרת.
  • אתה יכול להחזיק או לשאת כלי נשק, אפילו כלי נשק שניתנו לך על ידי גורמי ביטחון או רשויות מדינה אחרות.

קורבן, אדם המייצג אותו או היועץ המשפטי לממשלה יכולים להגיש בקשה לצו בית יתומים נגד הטרדה. ניתן גם להגיש את הבקשה מבלי להגיש תלונה במשטרה.

הפרת צו היא פשע של הפרת צו חוקי או משפטי ויכול להוביל להאשמות ומעצר.

ניתן לבקש צו זמני עד שבעה ימים על ידי צד אחד, כלומר ללא נוכחות או הטרדה של המטריד. בית המשפט יקבע את מעמדו של כל צד בדיון. חשוב לדבר עם עורך דין מנוסה על מנת להחליט על דרך הפעולה הטובה ביותר. עורך דין פלילי שמכיר את מערכות המשפט והתביעה יכול להיות בן לוויה יקר לקורבן של עבירה.